Wat is uw eigen bijdrage in 2024 en wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

Wettelijke Eigen bijdrage
Op (Semi-) Orthopedische schoenen en VLOS (voorlopige orthopedische schoenen) zit altijd een wettelijke eigen bijdrage.

In 2024 is dit bedrag voor:

 • Kinderen tot 16 jaar: € 65,00
 • 16 jaar en ouder: € 130,00

Enkele zorgverzekeringen vergoeden uit hun aanvullende verzekering een gedeelte van deze kosten. Deze kosten moet u dan zelf verhalen bij uw zorgverzekering.
Zie voor een overzicht van deze tegemoetkoming in deze kosten, onze website, vergoedingen

Op verbandschoenen en OVAC (orthopedische veranderingen aan confectieschoenen) zit geen eigen bijdrage maar vallen wel onder uw eigen risico.

Eigen risico zorgverzekering
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2024 is de hoogte van het eigen risico gelijk gebleven aan 2023.
Dat betekent dat u in 2024 de eerste € 385, – van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Vrijwillig hoger eigen risico
U kunt zelf gekozen hebben voor een vrijwillig hoger eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor:
Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering, maar niet voor:

 • Verzekerden jonger dan 18 jaar
 • Kosten van de huisarts, waaronder de huisartsenpost (voorgeschreven medicijnen en bloedonderzoeken zijn niet uitgesloten van het eigen risico)
 • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
 • Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar
 • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
 • Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
 • Reiskosten bij orgaandonatie
 • Wijkverpleging
 • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed.
 • Sommige nationale bevolkingsonderzoeken en inentingen