Vergoedingen

Om uw kosten te verhalen op uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing van een voorschrijvend arts nodig. In een aantal gevallen volstaat een verwijzing van uw huisarts, maar in specialistische gevallen dient u een verwijzing te vragen aan uw revalidatiearts, vaatchirurg, dermatoloog, AVG arts of orthopedisch chirurg.

In het ziekenhuis heeft Pruis een schoentechnisch spreekuur samen met de revalidatiearts. Ook hebben wij een complexe voeten spreekuur samen met de revalidatiearts, vaatchirurg, wondverpleegkundige en podotherepeut. Om op dit spreekuur te komen, moet u worden doorverwezen door uw huisarts of specialist. Uw behandelend specialist kijkt of u daarvoor in aanmerking komt.

Kosten

Pruis heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Uw zorgverzekeraar vergoedt in veel gevallen uw orthopedische schoenen, maar u betaalt wel een eigen bijdrage van € 130,00 per paar schoenen, en € 65,00 voor kinderen tot 16 jaar. U kunt dit bedrag contant of per pin voldoen als u de schoen komt halen. Steunzolen moet u bij levering zelf betalen, alvorens u de declaratie indient bij uw zorgverzekeraar. Kijkt u voor de zekerheid uw eigen polis er even op na of vraag het uw verzekeringsadviseur.

Wisselpaar

De meeste zorgverzekeraars gaan ervan uit dat de gebruiksduur van een paar schoenen 15 maanden is. Voor kinderen geldt een periode van 9 maanden. Bovendien mag u meestal twee paar adequate schoenen in gebruik hebben. Na levering van het eerste paar, kan er na 3 maanden een wisselpaar aangevraagd worden.

U bent van harte welkom!

Mocht u slechts een idee willen van wat u allemaal te wachten staat en u eerst willen oriënteren voordat u dit traject in stapt, dan adviseren wij u om een afspraak te maken met één van onze vakbekwame schoentechnici.

Wat is uw eigen bijdrage in 2024 en wat is het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico?

Wettelijke Eigen bijdrage

(Semi-) Orthopedische schoenen en VLOS (voorlopige orthopedische schoen) bevatten altijd een wettelijke eigen bijdrage.
In 2024 is dit bedrag voor:

 • Kinderen tot 16 jaar: € 65,-
 • 16 jaar en ouder: € 130,00

Enkele zorgverzekeringen vergoeden uit hun aanvullende verzekering een gedeelte van deze kosten. Deze kosten moet u dan zelf verhalen bij uw zorgverzekering.
Zie voor een overzicht van deze tegemoetkoming in deze kosten, onze website, www.pruis-orthopedie.nl
Op verbandschoenen en OVAC (orthopedische veranderingen aan confectieschoenen) zit geen eigen bijdrage maar vallen wel onder uw eigen risico.

Eigen risico zorgverzekering
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. In 2024 is de hoogte van dit bedrag niet gewijzigd.
Dat betekent dat u in 2024 de eerste € 385, – van zorg uit het basispakket zelf betaalt.

Vrijwillig hoger eigen risico
U kunt zelf gekozen hebben voor een vrijwillig hoger eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor:
Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering, maar niet voor:

 • Verzekerden jonger dan 18 jaar
 • Kosten van de huisarts, waaronder de huisartsenpost (voorgeschreven medicijnen en bloedonderzoeken zijn niet uitgesloten van het eigen risico)
 • Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
 • Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
 • Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar
 • Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
 • Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
 • Reiskosten bij orgaandonatie
 • Wijkverpleging
 • Zorg die vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt vergoed.
 • Sommige nationale bevolkingsonderzoeken en inentingen