Voorlopige orthopedische schoenen (VLOS)

Een voorlopig orthopedische schoen, ofwel VLOS, is een tijdelijke schoen, die u krijgt totdat er een definitieve oplossing komt voor uw voeten. Zij worden gemaakt naar een individuele afdruk van uw voet, die naar een gipsmodel of wasafdruk worden gemaakt. De schoenen kunnen daardoor alleen door u gedragen worden.

Procedure

Uw bent verplicht uw eerste aanvraag te doen met medewerking van een revalidatiearts, orthopedisch chirurg, reumatoloog, dermatoloog of AVG. Andere specialisten zijn niet gemachtigd. Met deze aanvraag kunt u een afspraak maken bij ons.

  • Bij de eerste afspraak wordt meteen een afdruk van uw voeten gemaakt. Dit duurt ongeveer 30 minuten, waarbij we ook de details zullen bespreken (kleuren, materialen, voorzieningen).
  • We maken meteen een vervolgafspraak voor een passing.
  • Op basis van de afdrukgegevens stuurt de schoentechnicus de aanvraag van uw specialist samen met onze offerte naar uw zorgverzekeraar om een machtiging te verkrijgen.
  • Na het maken van de voetafdrukken duurt het nog 10 werkdagen voor de schoenen klaar zijn. In sommige gevallen vindt er nog een tussenpas plaats.
  • Bij het afpassen wordt alles nogmaals gecontroleerd. In sommige gevallen beoordeelt de voorschrijvend specialist ook het resultaat.
  • Pas wanneer de voeten voldoende hersteld zijn, kan er samen met de arts bekeken worden of er naar een definitieve voorziening kan of moet worden overgegaan.

Download folder Voorlopige orthopedische schoenen (VLOS)